Archief kabinetsformatie 2017 - deel 179

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

 1. Brief van NVOS Orthobanda aan informateur Zalm met manifest 'Zorg voor Beter!' + antwoordbrief van de informateur;
 2. Brief van informateur Zalm aan de Tweede Kamer met eindverslag;
 3. Brief van aan informateur Zalm over verplichte schoolreis Rijksmuseum en Tweede Kamer + antwoordbrief van de informateur;
 4. Brief van informateur Zalm voor de Tweede Kamer met afschrift;
 5. Antwoordbrief aan het Planbureau voor de leefomgeving over klimaat en energie;
 6. Brief van de Europese Partij Nederland aan informateur Zalm met advies;
 7. Brief van ACP, NPB, VMHP en ANPV aan informateur Zalm over actiebijeenkomsten van de gezamenlijke politievakbonden en pensioenmogelijkheden zware beroepen;
 8. Brief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland aan formateur Rutte met advies;
 9. Brief van formateur Rutte aan de Eerste Kamer met afschrift;
 10. Brief van formateur Rutte aan de Tweede Kamer met aanbieding eindverslag;
 11. Brief van de Eerste Kamer aan formateur Rutte met onderwerp: Kabinetsformatie / Leiding van ministeries;
 12. Brief van de PvdA aan formateur Rutte over het schrappen van bezuinigingen.