Archief kabinetsformatie 2017 - deel 71

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Brief van de Vereniging Afvalbedrijven aan informateur Schippers over aandachtspunten afval- en recyclingsector + antwoordbrief van de informateur;
  2. Brief van de Federatie Opvang aan informateur Schippers met advies + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief van de Patiëntenfederatie Nederland aan informateur Schippers over steun in de samenleving en verbinding met de patiëntenbeweging + antwoordbrief van de informateur;
  4. Brief van het Zorg Innovatie Platform aan informateur Schippers over innovatie op het gebied van gezondheid en welzijn stimuleren.