Archief kabinetsformatie 2017 - deel 76

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

  • Brief aan informateur Schippers van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie + antwoord informateur.
  • Brief aan informateur Schippers over rechtvaardige oplossing voor AOW gat + antwoord informateur.
  • Brief aan informateur Schippers over vrijwillige ziekteverzekering bij UWV + antwoord informateur.
  • Brief van staatssecretaris VenJ aan informateur Schippers.
  • Brief van Centrale Organisatie van de Vleessector aan informateur Schippers met onderwerp: De Nederlandse veleessector in balans.