Archief kabinetsformatie 2017 - deel 90

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  1. Antwoordbrief van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen over het budget voor ontwikkelingssamenwerking;
  2. Antwoordbrief van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de onderwijsbegroting en toezicht- en regeldruk;
  3. Brief van minister van Financiƫn Dijsselbloem aan informateur Schippers over saldo-effecten van de Voorjaarsbesluitvorming;
  4. Uitstelbrief van de Nationale Ombudsman aan informateur Schippers;
  5. Brief van G4 (Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) aan informateur Schippers over armoede + antwoordbrief van de informateur;
  6. Brief van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) aan informateur Schippers over het Nederlands tabaksbeleid + antwoordbrief van de informateur;
  7. Brief van Twente Board aan informateur Schippers met onderwerp: Twente investeert in techniek + antwoordbrief van de informateur;
  8. Brief van de stichting Bij Leven En Welzijn aan informateur Schippers over beveiliging Joodse gemeenschap + antwoordbrief van de informateur;
  9. Brief van Taskforce kindermisbruik en seksueel misbruik aan informateur Schippers over kindermishandeling en seksueel misbruik + antwoordbrief van de informateur;
  10. Brief aan informateur Schippers over AOW-gat militairen + antwoordbrief van de informateur.