Archief kabinetsformatie 2017 - deel 91

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Dit document bevat de volgende stukken:

  • Brief aan informateur Schippers van de Transitie Autoriteit Jeugd over knelpunten bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief aan informateur Schippers van DOPP Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen met bijdrage over duurzaamheid en klimaat + antwoordbrief + antwoordbrief van de informateur;
  • Brief  aan informateur Schippers van de Nederlands Bridge bond over aandacht voor ouderensport + antwoordbrief van de informateur.