Archief kabinetsformatie 2017 - deel 95

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

In dit document staan de volgende stukken:

 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Diabetsvereniging Nederland;
 • Brief aan informateur Schippers van Nationale Hypotheek Garantie over verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Nationale Hypotheek Garantie;
 • Brief aan informateur Schippers van Mobiliteitsalliantie over 'Mobiliteit moet en kan anders: slimmer flexibeler groener en veiliger';
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Mobiliteitsalliantie;
 • Brief aan informateur Schippers van Vader Kennis Centrum over versterking van de rol van vaders bij de opvoeding van hun kinderen;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Vader Kennis Centrum;
 • Brief aan informateur Schippers van Stichting Schone Rivieren over nieuwe technieken om op een verantwoorde wijze de rivierbodems te ontdoen van het verontreinigde slib;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Stichting Schone Rivieren;
 • Brief aan informateur Schippers van Alliantie Nederland rookvrij over een Rookvrije Generatie;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Alliantie Nederland rookvrij;
 • Brief aan informateur Schippers van Transgender Netwerk Nederland (TNN) over transgenderemancipatie;
 • Antwoordbrief van informateur Schippers aan Transgender Netwerk Nederland (TNN);
 • Brief aan informateur Schippers van APT Association fo Proprietary Traders over Beleid en wetgeving voor de financiele sector.