Aanbieding en toelichting eindverslag en regeerakkoord

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben onder leiding van  informateur Zalm de besprekingen over het regeerakkoord afgerond. Dinsdag 10 oktober 2017 overhandigt informateur Zalm zijn eindverslag en het regeerakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Kort daarna lichten de fractievoorzitters Mark Rutte, Sybrand van Haersma Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers het regeerakkoord, waarmee hun fracties hebben ingestemd, toe.