Antwoordbrief SZW kinderopvang en gedragseffecten

Ministerie van SZW geeft op 22 november 2021 antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmeer over de planning, capaciteit en uitvoerbaarheid om kinderopvang met 96% vergoeding en directe financiering ook voor niet-werkenden in te voeren. En wat de gedragseffecten hiervan zijn.