Bijlagen bij eindverslag informateur Hamer

Deze bijlagen horen bij het eindverslag van informateur Marëtte Hamer, dat op 22 juni 2021 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Bijlagen