Johan Remkes

Informateur 7 september 2021 - 

Personalia

 • Voornamen (roepnaam): Johannes Wijnandus (Johan)
 • Geboorteplaats en -datum: Zuidbroek, 15 juni 1951

Opleiding

 • HBS-A aan het Dr. Aletta Jacobslyceum te Hoogezand-Sappemeer (1969)
 • Economie aan de RUG (niet voltooid) 

Loopbaan

 • Remkes begint zijn loopbaan als Lid provinciale staten van Groningen in 1978. Tegelijkertijd is hij ook lid en fractievoorzitter van de gemeenteraad Groningen (1978 - 1982 en in de periode 1994 - 1996).
 • Van 1982 - 1993 is Remkes lid gedeputeerde staten van Groningen met als portefeuilles verkeer en waterstaat en economische zaken (vanaf 1991).
 • Vanaf oktober 1993 tot augustus 1998 is hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en woordvoerder op de terreinen binnenlandse zaken, economische zaken en verkeer.
 • Vanaf augustus 1998 tot juli 2002 is Remkes Staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 • In de kabinetten Balkenende I, II en III is hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (juli 2002 - februari 2007). In het kabinet Balkenende I is hij tevens vice-premier.
 • Vanaf 30 november 2006 is Remkes lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en woordvoerder op de terreinen mediazaken, belastingen en Antilliaanse en Arubaanse zaken.
 • Vanaf 1 juli 2010 tot 1 januari 2019 is hij commissaris van de Koningin en commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Publieke functies in het verleden

 • Voorzitter JOVD (Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (1975 - 1977)
 • Voorzitter Vereniging van Staten- en Raadsleden VVD (1986 - 1991)
 • Adviserend lid hoofdbestuur VVD (1986 - 1991)
 • Lid / voorzitter diverse VVD-commissies (Liberaal manifest / liberale beginselverklaring, grote stedenbeleid, plattelandsbeleid, jongerenbeleid, werkgelegenheid en samenwerking VVD / JOVD

Nevenfuncties (selectie)

 • Voorzitter van de landelijke Coördinatiecommissie Deltakringen
 • Diverse commissariaten in de energiesector (N.V. EGD, N.V. EPON, N.V. EDON. N.V. SEP, lid van het hoofbestuur van Energie Ned)
 • Lid van de Raad voor de Drinkwatervoorziening
 • Lid van het dagelijks bestuur / RvC van de N.V. Luchthaven Groningen / Eelde
 • Voorzitter van het havenschap Delfzijl / Eemshaven
 • Lid van de Nationale Havenraad
 • Lid RvC van de N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
 • Lid van een subcommissie van de Raad voor de Waterstaat inzake de financiering van infrastructuur
 • Voorzitter van de evaluatiecommissie M-50 (politiek jongerenwerk)
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Thorbeckeacademie te Leeuwarden
 • Lid RvC van de N.V. ESD te Delfzijl
 • Lid van de Commissie van Thijn (benoemingswijze burgemeesters)
 • Voorzitter tijdelijke onderzoekscommissie Groot-Mijdrecht Noord
Vergroot afbeelding Johan Remkes
Beeld: ©ANP/HollandseHoogte
Informateur Johan Remkes.