Mariëtte Hamer

Informateur 12 mei 2021 - 2 september 2021

Personalia

 • Voornamen (roepnaam): Mariëtte Iris (Mariëtte)
 • Geboorteplaats en -datum: Amsterdam, 7 juni 1958

Opleiding

 • 1984 – 1988: Doctoraal examen Algemene Taal Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Bijvakken: sociologie en taal, onderwijskunde; gender en taal en onderwijspsychologie voor volwassen en jong volwassenen
 • 1983 – 1984: Kandidaatsexamen Nederlandse Taal en Letterkunde aan de VU in Amsterdam
 • 1976 – 1982: Tweedegraads Lerarenopleiding aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit te Amsterdam voor de vakken Omgangskunde en Nederlands

Loopbaan

 • September 2014 – heden: Voorzitter en kroonlid Sociaal Economische Raad
 • April 2018: Voorzitter taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing bij Klimaatakkoord
 • 1998 – september 2014: Lid Tweede Kamer Partij van de Arbeid
 • 2010 – september 2014: Woordvoerder arbeidsmarkt, sociale zekerheid, arbeid & zorg, kinderopvang, voorzitter van Vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • 2008 – 2010: Fractievoorzitter PvdA
 • 2003 – 2014: Lid fractiebestuur PvdA in diverse rollen waaronder vicefractievoorzitter, fractiesecretaris en coördinator Sociale Zaken, Economie en Financiën
 • 1998 – 2008: Woordvoerder arbeidsmarkt, pensioenen/AOW, onderwijs en kinderopvang
 • 2002 – 2012 (met tussenperiode): Lid Presidium en ondervoorzitter Tweede Kamer
 • 2002 – 2004: Voorzitter Vaste Kamer Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 1995 – 1998: Hoofd afdeling Strategisch beleid en beleidsverkenningen, directie Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
 • 1992-1995: Projectleider Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
 • 1986 – 1992: Algemeen Directeur Stichting Volwassenen Educatie Zuid-Hollandse Eilanden
 • 1983 – 1984: Oprichter en eerste voorzitter Landelijke Studenten Vak Bond (LSVb)
 • 1981 – 1986: Diverse functies in volwasseneneducatie en onderwijs

Nevenfuncties

Huidige

 • 2021 – heden: Voorzitter Stichting BOOR
 • 2020 – heden: Voorzitter Raad van Toezicht Pharos
 • 2019 – heden: Lid Raad van Advies van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • 2019 – heden: Voorzitter Raad van Advies van de Faculteit der Geesteswetenschappen
 • 2018 – heden: Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen (sinds 2015 lid)
 • 2018 – heden: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen en schrijven (sinds 2015 lid)
 • 2018 – heden: Voorzitter Raad van Toezicht RDW
 • 2018 – heden: Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven
 • 2015 – heden: Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad
 • 2015 – heden: Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR), PO Raad
 • 2016 – heden: Lid Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie
 • 2016 – heden: Lid Raad van Advies GAK

Vorige

 • 2000 – 2007: Voorzitter Haagse Centrum voor Onderwijsondersteuning (HCO) in Den Haag
 • 2003 – 2006: Voorzitter Regionaal Bureau voor samenwerking Onderwijs en bedrijfsleven in Rotterdam
 • 2000 – 2001: Waarnemend partijvoorzitter PvdA
 • 1996 – 1998: Voorzitter Politiek Vrouwen Overleg, het samenwerkingsverband van de politieke vrouwenorganisaties van de PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links
 • 1995 – 1999: Lid van het landelijk dagelijks bestuur PvdA
 • 1994 – 1998: Lid Nederlandse Vrouwenalliantie voor gelijke verdeling van betaald en onbetaald werk
 • 1986 – 1992: Voorzitter van het Bureau Sociaal Raadslieden voor de regio Voorne, Putten en Rozenburg
 • 1990 – 1992: Voorzitter Regionaal Bureau voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (RBO) in de regio Rijnmond
 • 1988 – 1992: Vicevoorzitter Landelijke Vereniging Directeuren in de Basiseducatie in Utrecht
 • 1992 – 1993: Voorzitter bestuur Jongerencentrum Rozenburg
 • 1988 – 1991: Algemeen bestuurslid Stichting voor Primaire Beroepsgerichte Educatie (PBVE) Zuid-Hollandse Eilanden
 • 1987 – 1990: Dagelijks bestuurslid Educatief Centrum 'de Driehoek' Spijkenisse
 • 1983 – 1984: Oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vak Bond, de LSVb
 • 1977 – 1982: Voorzitter Studenten Vakbond Lerarenopleiding Amsterdam (SILVA), Voorzitter Landelijk Overleg studenten Leraren Opleidingen (LOLO), Lid van de algemene vergadering van de HBO-raad, Lid van de Emancipatie Commissie, Voorzitter van de studentenfractie in de Instituut Raad van de lerarenopleiding VL-VU, Voorzitter Landelijke Aktie Comité Studenten LAKS.
Vergroot afbeelding Mariëtte Hamer
Beeld: ©Sicco van Grieken
Informateur Mariëtte Hamer.