Agenda informateur Tjeenk Willink woensdag 14 en donderdag 15 april 2021

Informateur Tjeenk Willink ontvangt in het gebouw van de Tweede Kamer op:

Woensdag 14 april

- Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, mevrouw M. Hamer

Donderdag 15 april

- Gezamenlijk gesprek met minister van Financiën, W. Hoekstra, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees en minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van ’t Wout.