Agenda informateur Hamer woensdag 26 mei 2021

Informateur Hamer ontvangt  in het gebouw van de Tweede Kamer gezamenlijk de voorzitters van de fracties: 

VVD,  Mark Rutte
D66, Sigrid Kaag
CDA, Wopke Hoekstra
SP, Lilian Marijnissen
PvdA, Lilianne Ploumen
GroenLinks, Jesse Klaver
ChristenUnie, Gert-Jan Segers

Alle fracties worden deze week in clusters uitgenodigd door de informateur voor een gesprek. Doel van deze gesprekken is een verdere inhoudelijke discussie over het herstel- en transitiebeleid in lijn met de opdracht van de motie van 12 mei jl voor deze informatiefase. De partijen zijn ingedeeld op basis van hun inhoudelijke inbreng tijdens de eerder gevoerde gesprekken met de informateur over het herstel- en transitiebeleid en tevens heeft de omvang van de fracties een rol gespeeld.