Agenda formateur Rutte maandag 3 januari 2022

Formateur Rutte ontvangt op maandag 3 januari de navolgende kandidaat-bewindspersonen:

•    Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra
•    Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeṣilgöz
•    Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind
•    Staatssecretaris Asiel en Migratie, Eric van der Burg
•    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf
•    Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma