Indeling en samenstelling beoogd kabinet

De indeling en samenstelling van het beoogde kabinet is:

 • De minister-president, minister van Algemene Zaken: Mark Rutte
 • De minister van Buitenlandse Zaken: Wopke Hoekstra (viceminister-president)
 • De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:  Liesje Schreinemacher
 • De minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yeṣilgöz
 • De minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind
 • De staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot
 • De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge
 • De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen
 • De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf
 • De minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma
 • De staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu
 • De minister van Financiën: Sigrid Kaag (viceminister-president)
 • De staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij
 • De staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries
 • De minister van Defensie: Kajsa Ollongren
 • De staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat
 • De minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers
 • De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen
 • De minister van Economische Zaken: Micky Adriaansens
 • De minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten
 • De staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief
 • De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer
 • De minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink
 • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip
 • De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: Carola Schouten (viceminister-president)
 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers
 • De minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder
 • De staatssecretaris Jeugd en Preventie:  Maarten van Ooijen