De formatie op donderdag

Formateur Balkenende heeft op donderdag 22 mei 2003 gesproken met verschillende kandidaat-ministers en -staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet. Donderdagavond spreekt de formateur nog met de heer Wijn, beoogd staatssecretaris van Financiën.

Verder heeft de formateur donderdagochtend gesproken met de heer Hoogervorst (VVD), kandidaat-minister voor VWS; met mevrouw Ross-Van Dorp (CDA), beoogd staatssecretaris op hetzelfde departement en met de heer Remkes (VVD), beoogd minister van BZK.

Donderdagmiddag heeft Balkenende gesproken met de heer De Geus (CDA), beoogd minister van SZW; met de heer Donner (CDA), beoogd minister van Justitie; met de heer Rutte (VVD), beoogd staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met de heer Veerman (CDA), beoogd minister van LNV.