Kabinetsformatie 2003

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 begon de formatie van een nieuw kabinet. Na 125 dagen, op 27 mei 2003, werd het kabinet-Balkenende II beëdigd.

De onderhandelingen werden geleid door de informateurs Donner, Leijnse, Hoekstra en Korthals Altes.

Op 16 mei 2003 bereikten de Tweede Kamerfracties van CDA, VVD en D66 overeenstemming over de beleidsvoornemens voor de nieuwe kabinetsperiode. Deze afspraken hebben zij vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord, dat als motto heeft 'Meedoen, meer werk, minder regels'.