Antwoordbrief BZK thema wonen

Ministerie van BZK geeft op 27 oktober 2021 antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees over wat er (aanvullend op bestaande middelen) aan middelen nodig is voor de bouwambities, wat de verschillende opties zijn om tot meer betaalbare huur- en koopwoningen te komen en opties om inkomsten van verhuurders te belasten, inclusief effecten wanneer de 1e en 2e woning worden uitgesloten.