Uitvraagbrief BZK thema wonen

Informateurs Remkes en Koolmees vragen in een brief van 25 oktober 2021 wat er (aanvullend op bestaande middelen) aan middelen nodig is voor de bouwambities, wat de verschillende opties zijn om tot meer betaalbare huur- en koopwoningen te komen en opties om inkomsten van verhuurders te belasten, inclusief effecten wanneer de 1e en 2e woning worden uitgesloten.