Antwoordbrief JenV beoordeling asielrelaas voor bekeerlingen

Ministerie van JenV geeft op 15 november 2021 antwoord op een verzoek van de informateurs Remkes en Koolmees over bestaande of nieuwe mogelijkheden externe deskundigen een advies, stem of zwaarwegende stem te geven bij de beoordeling van een asielrelaas, met name voor bekeerlingen en LHBTI-aangelegenheden en deze mogelijkheden en consequenties te schetsen voor de uitvoering door de IND.