Uitvraagbrief JenV beoordeling asielrelaas voor bekeerlingen

Informateurs Koolmees en Remkes vragen in een brief van 12 november 2021 om bestaande of nieuwe mogelijkheden externe deskundigen een advies, stem of zwaarwegende stem te geven bij de beoordeling van een asielrelaas, met name voor bekeerlingen en LHBTI-aangelegenheden.