Antwoordbrief SZW demografische ontwikkelingen

Het ministerIe van SZW geeft op 21 oktober 2021 antwoord op vragen van de informateurs Remkes en Koolmees over de stand van zaken met betrekking tot de rapporten, scenario's en beleidsimplicaties inzake demografische ontwikkelingen.