Uitvraagbrief SZW demografische ontwikkelingen

Informateurs Remkes en Koolmees vragen in een brief van 14 oktober 2021 over de stand van zaken met betrekking tot de rapporten, scenario's en beleidsimplicaties inzake demografische ontwikkelingen.