Aantredende ministers bijeen voor vergadering

De beoogde ministers van het kabinet-Balkenende II zijn op dinsdagochtend 27 mei 2003 bijeengekomen voor een constituerende vergadering. Tijdens deze vergadering onderschrijven de bewindslieden het regeerakkoord.

Formateur Balkenende zal dinsdagmiddag zijn eindverslag aan de Koningin aanbieden.

In dit verslag staat welke ministers en staatssecretarissen plaats nemen in het nieuwe kabinet en welke functie zij krijgen.

De Koningin verleent vervolgens ontslag aan de vertrekkende bewindspersonen en benoemt de nieuwe bewindpersonen.

Van de ministers uit Balkenende I die ook in Balkenende II terugkeren, wordt het eerder aangeboden ontslag niet aanvaard. Ministers die deel blijven uitmaken van het kabinet, maar in een andere functie terugkeren, worden in hun nieuwe functie benoemd. De ministers die nieuw aantreden, worden door de Koningin beëdigd.

Hierna zal de nieuwe ministerraad zich samen met de Koningin presenteren.

Later op de middag verleent de Koningin aan alle staatssecretarissen van Balkenende I ontslag, waarna zij de staatssecretarissen van Balkenende II benoemt en beëdigt.