Mr. Frits Korthals Altes

Informateur van 15 april tot 20 mei 2003

Frederik (Frits) Korthals Altes werd geboren op 15 mei 1931 in Amsterdam.

Na het behalen van het diploma gymnasium-A studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctoraal examen Nederlands recht in 1957.

Van 1958 tot 1982 en van 1990 tot 1996 was hij advocaat in Rotterdam.
Van 1975 tot 1981 was hij voorzitter van deĀ  VVD en van 1981 tot 1982 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Van 4 november 1982 tot 7 november 1989 was hij minister van Justitie in het Eerste en Tweede Kabinet Lubbers. Tevens vervulde hij in 1986 na het overlijden van minister Rietkerk enige weken de functie van minister van Binnenlandse Zaken.
Van 1989 tot 1991 was hij lid van de Tweede Kamer en aansluitend lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, sinds 1997 als voorzitter.

Mr. F. Korthals Altes werd na zijn afscheid als lid en voorzitter van de Eerste Kamer op 26 oktober 2001 benoemd tot Minister van Staat.
Hij bekleedde en bekleedt tal van bestuursfuncties en commissariaten.

Op dinsdag 15 april 2003 is mr. F. Korthals Altes, tezamen met mr. R.J. Hoekstra, benoemd tot informateur.