Prof.dr. Frans Leijnse

Informateur van 5 februari tot 12 april 2003

Prof.dr. Frans Leijnse werd op 8 december 1947 in Rotterdam geboren.

Na het behalen van het HBS-diploma studeerde hij arbeidssociologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden (doctoraalexamen 1971). Hij promoveerde in 1985 tot doctor in de technische wetenschappen aan de Technische Hogeschool te Twente op het proefschrift 'Bevordering van deeltijdarbeid'.

Van 1971 tot 1980 was hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij werd daarna medewerker bij het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER). Van 1982 tot 1984 was hij hoofd van de Sectie Arbeid en Bedrijf van het Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen.

Voor de PvdA was hij van 1978 tot 1981 lid van de gemeenteraad van Leiderdorp. Van 1984 tot 1994 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Van 1993 tot 1997 was hij parttime voorzitter van het bestuur van de faculteit bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens vanaf 1994 aan dezelfde universiteit bijzonder hoogleraar bedrijfskunde.

De heer Leijnse is sinds 1998 voorzitter van de HBO-raad. Hij is voorts lid van de SER en lid van de Raad van advies Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Sinds 2001 is hij ook bijzonder hoogleraar sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam.

Op woensdag 5 februari 2003 is prof.dr. F. Leijnse, tezamen met mr. J.P.H. Donner, benoemd tot informateur. Op 12 april hebben de informateurs hun opdracht teruggegeven aan de Koningin, nadat de onderhandelingen tussen CDA en PvdA waren vastgelopen.