Archief kabinetsformatie 2017 - deel 124 en 125

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Deel 124 bevat het document met het volgende stuk:

  1. Brief van Schiphol Group aan informateur Zalm over ontwikkeling en veiligheid.

Deel 125 bevat het document met de volgende stukken:

  1. Antwoordbrief van de informateur aan Schiphol Group;
  2. Brief aan informateur Zalm met onderwerp: verbod op het Forum voor Democratie + antwoordbrief van de informateur;
  3. Brief aan informateur Zalm over de bouw van een Nationaal Integratie Museum + antwoordbrief van de informateur.