Archief kabinetsformatie 2017 - deel 149, 150 en 151

Het formatiearchief bevat de schriftelijk ingekomen stukken, zoals brieven aan de informateur, de ontvangstbevestiging daarvan, de verzoeken van de informateur om informatie aan demissionaire bewindspersonen en de aanbieding van stukken door de (in)formateur aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Uit privacyoverwegingen zijn de persoonsgegevens van personen die zich op persoonlijk titel tot de (in)formateur(s) wendden onleesbaar gemaakt.

Bekijk het complete archief kabinetsformatie 2017.

Deze documenten bevatten de volgende stukken:

  • Brief van┬áhet Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba aan informateur Zalm met inbreng;
  • Antwoordbrief van de informateur;
  • Brief van de FNV aan informateur Zalm over de kabinetsformatie;
  • Antwoordbrief van de informateur.